Camera trực tuyến Polycom EagleEye MSR USB

Camera trực tuyến Polycom EagleEye MSR USB

  • Maximum Resolution: 1080p
  • Zoom: 12x optical
  • Polycom video system compatibility: Trio 8800/8500, Visual+, G7500, G200

P/N: 2215-60896-002

Model No: MPTZ-B

Xuất xứ: Polycom – China

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988.830.540