Nguồn Camera Cisco Webex PTZ 4K

3,500,000

Nguồn Camera Cisco Webex PTZ 4K

Webex PTZ 4K Camera Power Supply

Nguồn  PSU-12VDC-40W2 được sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị:

Part number: PSU-12VDC-40W2

Model: FSP040-RHAN2

Danh mục:
0988.830.540