Nguồn Cisco Tandberg C series: C20, C40, C60 & C90

9,000,000

Nguồn Cisco Tandberg C series: C20, C40, C60 & C90

  • Model: FSP150-1H01
  • Input: 100-240VAC 3.0A, 50/60Hz
  • Output: 12VDC 12.5A
  • Tình trạng: mới 100%
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Liên hệ 0988 830 540 / 0988 689 417
0988.830.540