Thiết bị Cisco MX300 G2 và MX200 G2

498,000,000

Thiết bị Cisco MX300 G2 và MX200 G2 là

Thiết bị Hội nghị truyền hình Cisco MX300 G2 và M X200 G2

MX300 G2 tích hợp màn hình 55 inch (PN: CTS-MX300-K9)

MX200 G2 tích hợp màn hình 42 inch (PN: CTS-MX300-K9)

Xuất xứ: Poland

 

0988.830.540